Casus Atomische Analyse

In de zaal zitten 10 directeuren van een scholengroep. Zij zijn elk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op hun eigen school, maar op ‘hoger niveau’ hebben ze ook met elkaar te maken.
Maar hoe werkt dat? Waar liggen de individuele prioriteiten en waar de gezamenlijke? Wat is de kern van de koepelorganisatie. Ligt de nadruk op de leerling, de resultaten of toch het contact met de ouders?

Interessante vragen waar flink over nagedacht kan worden. En iets waarbij “Het Atomium” een mooi instrument is om de gedachten te verbeelden en het proces te duiden. Want hoe staan de verschillende afdelingen en belangen t.o.v. elkaar. Stoten ze elkaar af, trekken ze elkaar juist aan? Communiceren ze rechtstreeks of met een omweg. En wie of wat staat er eigenlijk centraal hierin?

Een boeiende en inspirerende manier om met elkaar te praten over de eigen organisatie en de waarden die er binnen de organisatie gelden.

Wij zijn trots op onze samenwerking met:

XL Adventure & Events