Casus diversiteit op de werkvloer

Voor een bedrijf met 1800 medewerkers hebben we een trainingsdag georganiseerd met alle leidinggevenden. Voor de afdeling P&O was het belangrijk om te weten hoe er over het thema gedacht werd en om te ontdekken waar er eventueel interventies gepleegd zouden kunnen worden. Door middel van een bespreken van ‘laagdrempelige gevoeligheden’ is het complexe thema behapbaar gemaakt. Door vervolgens in gesprek te gaan over de verschillende persoonlijke visies en ervaringen werden de onderwerpen breder met elkaar gedeeld.

Vervolgens is toegewerkt naar het helder krijgen van het gezamenlijke probleem en het zoeken naar een gezamenlijke aanpak.

Hoe krijg je commitment en hoe implementeer je nieuwe inzichten.


Het werd een enorm leerzame dag met veel nieuwe inzichten en een goede start voor een vervolgtraject.

Wij zijn trots op onze samenwerking met:

XL Adventure & Events